ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Правила прийому у ДНЗ №15 регламентуються "Положенням про дошкільні навчальні заклади", затвердженим Постановою КМУ № 305 від 12.03.2003.

 

 Перелік необхідних документів:
- заява батьків або осіб, які їх замінюють;
- cвідоцтво про народження дитини; 
- медична довідка про стан здоров'я дитини (оформлюється дільничним лікарем або лікуючим педіатром, після отримання висновків вузьких фахівців і результатів аналізів);
- медична довідка дільничного педіатра про епідеміологічне оточення (зверніть увагу, що довідка про відсутність інфекційних захворювань дійсна 3 дні);
 
Ці документи є основними, які потрібні для вступу до дитячого навчального закладу. В окремих випадках адміністрація дошкільного закладу може звернутися до батьків, із проханням отримати додаткові документи. Прийом до дитячого садку здійснює керівник закладу протягом календарного року. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
 
Батьки зобов'язані:
- вносити встановлену плату за утримання дитини в навчальному закладі до 20 числа поточного місяця;
- своєчасно вносити платню за надання додаткових послуг, якщо такі мають місце;
- віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов'язково особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам;
- приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил;
- дотримуватись режиму роботи навчального закладу, приводити та забирати дитину вчасно;
- своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у навчальному закладі і причини її відсутності;
- у разі відсутності дитини більше 3-х днів надати довідку від лікаря про медичне обстеження і можливість відвідування нею дитячого колективу;
- у разі тимчасової відсутності дитини сповіщати заклад.
 
Батьки мають право:
- вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації додаткових послуг;
- відвідувати заняття та інші навчально-виховні заходи;
- заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу.