МОЛОДША ГРУПА

Молодша група «Веснянка»
 
Наша група «Веснянка». В ній зростають та виховуються майбутні художники, фізики, керівники, вихователі, лікарі тощо.

Модель розвивального оточення молодшої україномовної групи «Веснянка» створювалась з урахуванням вищевикладених принципів. Необхідно відмітити, що така побудова оточення дає дітям почуття психологічної захищенності, допомагає розвитку особистості, здібностей, оволодінню різними способами діяльності.

Зона сенсорного розвитку створений для розвитку дрібної моторики, тактильних відчуттів, розпізнавання кольорів.

Метою зони мистецтва є формування творчого потенціалу дітей, розвиток інтереса до ізодіяльності, формування естетичного сприйняття, уяви, художньо – творчих здібностей, самостійності, активності.

Патріотичний куточок розташований в учбовій зоні, відображає патріотичний напрямок розвитку нашої групи, сприяє формуванню патріотичних почуттів, знайомить дітей з символікою нашої країни.

Зона музичного розвитку сприяє формуванню інтереса до музики, знайомить з музичними інструментами.

Великий будівельний матеріал розташован в ігровій зоні в ящиках, які висуваються, так як вільне просторове оточення на підлозі дає можливість будувати будівлі в які діти люблять грати.

Зона екології розташована біля вікна. Мета: збагачування уявлень дітей про різноманітність природного світу, виховання любові та бережливого відношення до природи, залучення дітей до догляду за рослинами та тваринами, формувати початок екологічної культури, що є пріоритетними напрямками в розвитку нашої групи. 

Також розташован центр експерементування, де ми проводимо прості досліди, розвиваємо мислення, допитливість, пізнавальну активність. 

В  ігровій зоні на підлозі знаходиться килимок – місце збору для дітей.
Ігрова зона оснащена кутками та атрибутами для сюжетно – рольових ігор, підібраних із врахуванням віку та індивідуальних особливостей дітей
Наше розвивальне оточення співпадає інтересам хлопчиків та дівчаток. 
Всі іграшки та ігровий матеріал розміщені таким чином, щоб діти  могли вільно ними грати та прибирати на місця.

В духовній зоні діти знайомляться з образами святих.

Ігрова діяльність має велике значення для інтелектуального розвитку дитини, для уточнення його знань про оточуюче. В керівництві творчими сюжетно – рольовими іграми дітей вихователь ставить дві задачі: 
1-розвиток гри як діяльності;
2-використання гри в цілях виховання дитячого колективу та окремих дітей.

Діти використовують в творчих іграх реальні та казкові ситуації,відношення людей, знання та уявлення про оточуюче, про сім’ю, працю людей, про професії. Але не всі вміють реалізовувати свої задуми в різних видах творчих ігор, цікаво та за сенсом розгортати сюжет ролі та гри. Знати різні види ігор та в той же час прагнути до певних видів ігор.

Особлива роль гри в вихованні дитини потребує насичення нею всім життям в дитячому садку. У зв’язку з цим гра введена в щоденно повторюючий розпорядок дитячого життя. Вранці створюються умови для ігор, не потребуючих великої рухливості. Це індивідуальні ігри або невеликими групами. За змістом найбільш бажані ігри з дидактичними іграшками, настільно – печатні та сюжетно – рольові. Найбільш повноцінно ігри розгортаються в вечірній час, тому створюються умови для різноманітних ігор: творчих, рухливих, дидактичних.